Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018
01 - 01 - 2018

 Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op de bekrachtiging door de Koning geeft het ministerie van Financien. in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2018. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2017.

Klik hier voor alle wijzigingen