Nieuws

20 - 09 - 2018
18 september was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2019 openbaar gemaakt. In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het Register Belastingadviseurs de voorgestelde fiscale maatregelen voor u samengevat in de RB...
01 - 01 - 2018
 Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op de bekrachtiging door de Koning geeft...
16 - 10 - 2017
Het is de bedoeling dat de aangekondigde maatregelen per 2019 in werking treden, tenzij anders is vermeld.  Bijgaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste voorstellen voor MKB-ondernemers uit het Regeerakkoord. Klik hier om...
26 - 09 - 2017
Klik hier om het belastingplan van 2018 te openen en te bekijken. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!
08 - 06 - 2017
De handhaving van de Wet DBA is  opnieuw uitgesteld . Eerder werd de handhaving van de wet - die per 1 mei 2016 (!)  in werking is getreden - al uitgesteld tot 1 januari 2018. Door het nieuwe uitstel zullen in ieder geval tot 1 juli...
Kamphorst, Kamphorst en …. Kamphorst! Vanaf 1 juli 2017 komt Sander Kamphorst het team van Kamphorst Administraties versterken. Hiermee is het bewijs geleverd: passie voor cijfers en getallen zit in de genen! Kamphorst...
27 - 09 - 2016
Klik hier om het belastingsplanvan 2017 te bekijken!
23 - 09 - 2016
Klik hier om de RB Prinsjesdag special te bekijken!
01 - 01 - 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige)...
16 - 09 - 2015
Het kabinet Rutte II heeft op dinsdag 15 september 2015 de fiscale plannen voor 2016 bekend gemaakt. De belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2016 worden in het bijgaande document (PDF) kort toegelicht....
17 - 09 - 2015
15 september was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2016 openbaar gemaakt. In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het Register Belastingadviseurs de voorgestelde fiscale maatregelen voor u samengevat in de RB Prinsjesdagspecial...
01 - 09 - 2015
Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. De Eerste Kamer behandelt dit voorstel na het zomerreces. Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september...
10 - 08 - 2015
Stefan Kamphorst mag vanaf nu ook RBc achter zijn naam zetten. Afgelopen week kwam het verlossende bericht: geslaagd!  "Ik ben de opleiding Register Belastingconsulent gestart in september 2012. In totaal heb ik 8 schriftelijke...
05 - 08 - 2015
Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst en is ondertekend door Bob Mols of Peter Veld. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. In de valse e-mail wordt verzocht om een belastingschuld zo spoedig...
27 - 09 - 2016
Klik hier om het belastingsplanvan 2017 te bekijken!