Het belastingstelsel gaat op de schop

Het belastingstelsel gaat op de schop
16 - 10 - 2017

Het is de bedoeling dat de aangekondigde maatregelen per 2019 in werking treden, tenzij anders is vermeld. 
Bijgaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste voorstellen voor MKB-ondernemers uit het Regeerakkoord.

Klik hier om het regeerakkoord te bekijken!