Handhaving Wet DBA weer verder uitgesteld tot 1 juli 2018

Handhaving Wet DBA weer verder uitgesteld tot 1 juli 2018
08 - 06 - 2017

De handhaving van de Wet DBA is opnieuw uitgesteld. Eerder werd de handhaving van de wet - die per 1 mei 2016 (!)  in werking is getreden - al uitgesteld tot 1 januari 2018. Door het nieuwe uitstel zullen in ieder geval tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes worden opgelegd, wanneer de Belastingdienst achteraf constateert dat toch sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking. Dat is alleen anders wanneer sprake is van kwaadwillendheid.

Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie

Sinds de invoering van de Wet DBA is wel duidelijk geworden dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met het oog op het ambtelijk onderzoek naar de mogelijke herijking van de arbeidswetgeving werd de handhaving al uitgesteld tot 1 januari 2018. In het onderzoeksrapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ dat onlangs werd aangeboden aan (voormalig) informateur Schippers, worden tien varianten voor de Wet DBA voorgelegd. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. Vervolgens moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig daarop aan te passen. De staatssecretaris van Financiën vindt 1 januari 2018 te kort dag.