Nieuwe btw-regels e-commerce: wat kun je nu al doen?

Nieuwe btw-regels e-commerce: wat kun je nu al doen?
11 - 06 - 2021

Lever je goederen of bepaalde diensten aan particulieren (of sommige ondernemers zonder btw-nummer) in andere lidstaten? Dan gaat er per 1 juli aanstaande veel veranderen. Veel sneller dan onder de huidige regeling ben je de btw in het buitenland verschuldigd. Wat ook verandert is de btw-afwikkeling van verkopen van niet-EU-goederen. Daarbij kan het nog uitmaken of ze via platforms worden verkocht. In bijna al deze gevallen kan je via het nieuwe One-Stop-Shop-systeem (OSS) aan je btw-verplichtingen voldoen. Hierna een korte uitleg.

Verkopen van goederen vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervallen de omzetdrempels waaronder je nog kon volstaan met Nederlandse btw. Dit betekent dat verkopen aan particulieren in andere EU-landen vanaf dat moment altijd belast zijn met het btw-tarief van het EU-land van aankomst van de goederen. Alleen als je op jaarbasis voor minder dan 10.000 euro aan goederen en/of digitale diensten levert naar andere EU-landen, kun je ervoor kiezen om met Nederlandse btw te blijven factureren.

One-Stop-Shop (OSS)

Gelukkig hoef je je niet in het EU-land van je kopers te registreren of btw-aangifte te doen. Je hebt de keuze om de buitenlandse btw via een portal van de Nederlandse Belastingdienst te betalen. Dit is het nieuwe OSS-systeem. De Nederlandse Belastingdienst betaalt de verschuldigde btw door aan de betrokken EU-landen. Toepassing van dit nieuwe aangiftesysteem is overigens niet verplicht. Het blijft mogelijk om de buitenlandse btw te betalen via een lokale btw-registratie in het betreffende EU-land.

Goederen van buiten de EU

Bij het invoeren van goederen in de EU geldt nu nog een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt. Vanaf 1 juli 2021 is bij de invoer van goederen invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Verkoop je producten van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen (vooral particulieren)? Dan moet je vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen binnenkomen. Bijvoorbeeld: als je producten uit China via je webshop rechtstreeks aan consumenten in Duitsland levert, moet je de invoer-btw in Duitsland aangeven.

Dit kan ook op een eenvoudigere manier: door gebruik te maken van de zogenaamde ‘Invoerregeling’ binnen het OSS-systeem. Een van de voorwaarden is dat het om zendingen gaat met een waarde tot en met 150 euro. De regeling komt erop neer dat je bent vrijgesteld van invoer-btw. Je bent wel buitenlandse btw verschuldigd over de levering, maar die betaal je via de (i)OSS. Wat je daarvoor nodig hebt is een ‘iOSS btw-identificatienummer’.

Verder komt er een speciale regeling voor de invoer van goederen door postbedrijven, koeriersbedrijven en andere logistieke dienstverleners.

Soms zijn online-platforms aansprakelijk voor de btw

In de nieuwe btw-regeling kunnen platforms (marktplaatsen of elektronische interfaces) ook een rol krijgen in de btw-afwikkeling. Voorwaarde is dat ze faciliterend zijn als het om de bestellingen en betalingen gaat. Dit wordt ook wel de ‘platformfictie’ genoemd: de webshophouder wordt geacht te leveren aan het platform dat op zijn beurt verantwoordelijk is voor de btw-afwikkeling aan de consument. De platforms kunnen vervolgens gebruikmaken van de iOSS en/of de OSS.

De fictie geldt alleen in geval van invoer en als de zendingen een maximale waarde van 150 euro hebben .

Wat is de status van de invoering van de nieuwe regeling?

Ondanks te verwachten uitvoeringsproblemen worden de nieuwe btw-regels per 1 juli 2021 ingevoerd. Dit wordt inmiddels veelzeggend aangeduid als het ‘noodspoor’. Dit noodspoor brengt misschien wel een aantal risico’s met zich mee, wat aanleiding kan zijn nog even te wachten met overhaaste keuzes.

Inmiddels is wel duidelijk dat ondernemers zich bij de Belastingdienst kunnen melden voor de (i)OSS-regeling.

Nieuwe regeling en het One-Stop-Shop-systeem

De nieuwe regeling moet een einde maken aan de btw-registratie in andere lidstaten. Het komt erop neer dat per 1 juli 2021 de bestaande omzetdrempels verdwijnen. Daardoor ben je al vanaf de eerste euro buitenlandse omzet de btw hierover verschuldigd in het land van de buitenlandse afnemer. Tegelijk voorkomt de introductie van het zogenaamde ‘One-Stop-Shop’-systeem - ook wel kortweg ‘OSS’ genoemd - dat je je moet registreren in elke lidstaat waarin je zaken doet. Dit systeem maakt het mogelijk om vanuit bijvoorbeeld Nederland de buitenlandse btw-aangiften in te dienen. Je hoeft je dus niet meer in het buitenland te laten registreren. Goed nieuws voor jou en alle andere webshophouders!

De nieuwe regeling kan er dus ook toe leiden dat bestaande buitenlandse registraties niet langer meer nodig zijn en kunnen worden ingetrokken.

Let op! Alleen als je buitenlandse verkopen binnen de EU jaarlijks onder de 10.000 euro blijven, mag je Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Dit nieuwe drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen met daarbij opgeteld de eventuele verkoop van digitale diensten aan particulieren.

Meld je aan voor het btw-éénloketsysteem!

Vanaf 1 juli gaan er nieuwe btw-regels gelden voor de verkoop van goederen of diensten aan particuliere kopers in andere lidstaten. Een van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van het eenloketsysteem. We leggen graag uit hoe dat werkt.

Nieuwe regels voor afstandverkopen

Vooral voor afstandverkopen zijn de wijzigingen ingrijpend. Afstandsverkopen zijn verkopen van goederen aan particulieren - en ondernemers zonder btw--nummer - in andere lidstaten. Een belangrijke wijziging is dat je straks als (webshop)ondernemer de btw bent verschuldigd in de lidstaten van je klanten. Om te voorkomen dat je je in andere lidstaten moet registreren, heb je de keuze om gebruik te maken van het eenloketsysteem, ook wel ‘One-Stop-Shop’ of kortweg ‘OSS’ genoemd.

Het biedt de mogelijkheid om via de site van de Nederlandse Belastingdienst de buitenlandse btw-aangifte in te dienen. Lever je digitale of andere diensten aan particulieren in andere lidstaten? Dan kun je ook gebruikmaken van dit eenloketsysteem.

Nieuw drempelbedrag

Blijft je totale EU-omzet op jaarbasis beneden het nieuwe drempelbedrag van € 10.000? Dan heb je niets met de nieuwe regels te maken en kun je Nederlandse btw blijven rekenen. De goederen moeten dan wel vanuit Nederland worden verstuurd. Het drempelbedrag omvat alle gezamenlijke leveringen en digitale diensten aan particuliere klanten in andere lidstaten.

Je kunt ervoor kiezen om geen gebruik te maken van dit drempelbedrag. Waarom zou je dat doen, en wat is dan de consequentie? Als je verwacht deze omzetgrens toch wel te halen, kun al vanaf 1 juli voor het eenloketsysteem kiezen. Als je met je EU-omzet boven de drempel uitkomt, of je kiest ervoor de drempel niet toe te passen, dan ben je de btw verschuldigd in de lidstaten van je klanten.

Niet-EU-goederen

Een andere wijziging heeft betrekking op niet-EU-goederen. Onder voorwaarden kun je gebruikmaken van een nieuwe btw-vrijstelling bij invoer. Het gaat dan om zendingen met een waarde van maximaal € 150. Voorwaarde is dat je gebruikmaakt van de zogenaamde ‘invoerregeling’ binnen het eenloketsysteem (iOSS) en daarin de buitenlandse btw aangeeft. In dat geval kunnen ook faciliterende platformen zoals Amazon een belangrijke rol spelen.

Wat kunnen wij voor je doen?

Aanmelden kan nu al via de site van de Belastingdienst onder ‘Mijn Belastingdienst zakelijk’. Als het goed is, dan kun je dan vanaf 1 juli gebruik maken van het eenloketsysteem. Je zult een beslissing moeten nemen over het gebruik van het systeem.

Aanmelden kan alleen met E-herkenning 3, het heeft dus prioriteit als u dit nog niet heeft, dit onmiddellijk te gaan aanvragen.